Μεταξοτυπίες, Θερμομεταφερόμενες στάμπες, Τύπωμα
Αναζήτηση:
Εγγραφείτε στο Newsletter:
ΑΡΧΙΚΗ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΣΟΛ (AA, ZC, WA, ZD, ZV, ZO, ZG)
Θερμοκρασία : 200°C
Πίεση : 6–7 Bar (μεγάλη πίεση)
Χρόνος : 12–15 Δευτερόλεπτα
Όταν κρυώσει ξεκολλήστε το χαρτί αργά με μια κίνηση χωρίς να σταματήσετε τραβώντας διαγώνια.

ΠΛΑΣΤΙΣΟΛ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ (AA, ZC, WA, ZD, ZV, ZO, ZG)
Θερμοκρασία : 180°C
Πίεση : 6–7 Bar (μεγάλη πίεση)
Χρόνος : 12–15 Δευτερόλεπτα
Όταν κρυώσει ξεκολλήστε το χαρτί αργά με μια κίνηση χωρίς να σταματήσετε τραβώντας διαγώνια.

ΠΛΑΣΤΙΣΟΛ - HOT PEEL (AA, ZC, WA, ZD, ZV, ZO, ZG)
Θερμοκρασία : 200°C
Πίεση : 6–7 Bar (μεγάλη πίεση)
Χρόνος : 10 Δευτερόλεπτα
Ξεκολλήστε το χαρτί αμέσως μόλις βγει από την πρέσα με μια κίνηση χωρίς να σταματήσετε τραβώντας διαγώνια.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (CA, ZR, YA, ZF)
Θερμοκρασία : 200°C
Πίεση : 6–7 Bar (μεγάλη πίεση)
Χρόνος : 12–15 Δευτερόλεπτα
Όταν κρυώσει ξεκολλήστε το χαρτί αργά με μια κίνηση χωρίς να σταματήσετε τραβώντας διαγώνια.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ (CA, ZR, YA, ZF)
Θερμοκρασία : 180°C
Πίεση : 6–7 Bar (μεγάλη πίεση)
Χρόνος : 12–15 Δευτερόλεπτα
Όταν κρυώσει ξεκολλήστε το χαρτί αργά με μια κίνηση χωρίς να σταματήσετε τραβώντας διαγώνια.
ΓΚΛΙΤΤΕΡ (DA, ZK)
Θερμοκρασία : 200°C
Πίεση : 6–7 Bar (μεγάλη πίεση)
Χρόνος : 12–15 Δευτερόλεπτα
Όταν κρυώσει ξεκολλήστε το χαρτί αργά με μια κίνηση χωρίς να σταματήσετε τραβώντας διαγώνια.

ΓΚΛΙΤΤΕΡ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ (DA, ZK)
Θερμοκρασία : 180°C
Πίεση : 6–7 Bar (μεγάλη πίεση)
Χρόνος : 12–15 Δευτερόλεπτα
Όταν κρυώσει ξεκολλήστε το χαρτί αργά με μια κίνηση χωρίς να σταματήσετε τραβώντας διαγώνια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚA (EA, XA, ZS, ZT)
Θερμοκρασία : 200°C
Πίεση : 6-7 Bar (μεγάλη πίεση)
Χρόνος : 12-15 Δευτερόλεπτα
Όταν κρυώσει ξεκολλήστε το χαρτί αργά με μια κίνηση χωρίς να σταματήσετε τραβώντας διαγώνια.

ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑΣ (FA, ZI, ZM, ZJ)
Θερμοκρασία : 200°C
Πίεση : 6–7 Bar (μεγάλη πίεση)
Χρόνος : 12–15 Δευτερόλεπτα
Όταν κρυώσει ξεκολλήστε το χαρτί αργά με μια κίνηση χωρίς να σταματήσετε τραβώντας διαγώνια.

ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑΣ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ (FA, ZI, ZM, ZJ)
Θερμοκρασία : 180°C
Πίεση : 6–7 Bar (μεγάλη πίεση)
Χρόνος : 12–15 Δευτερόλεπτα
Όταν κρυώσει ξεκολλήστε το χαρτί αργά με μια κίνηση χωρίς να σταματήσετε τραβώντας διαγώνια.
ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑΣ - HOT PEEL (FA, ZI, ZM, ZJ)
Θερμοκρασία : 200°C
Πίεση : 6–7 Bar (μεγάλη πίεση)
Χρόνος : 10 Δευτερόλεπτα
Ξεκολλήστε το χαρτί αμέσως μόλις βγει από την πρέσα με μια κίνηση χωρίς να σταματήσετε τραβώντας διαγώνια.

INDEX (ZB, OA)
Θερμοκρασία : 200°C
Πίεση : 6–7 Bar (μεγάλη πίεση)
Χρόνος : 20 Δευτερόλεπτα
Όταν κρυώσει ξεκολλήστε το χαρτί αργά με μια κίνηση χωρίς να σταματήσετε τραβώντας διαγώνια.

ΦΟΥΣΚΩΤΑ (GA, ZA, ZH, HA, ZQ, ZE, ZN)
Θερμοκρασία : 200°C
Πίεση : 6–7 Bar (μεγάλη πίεση)
Χρόνος : 10 Δευτερόλεπτα
Ξεκολλήστε το χαρτί αμέσως μόλις βγει από την πρέσα με μια κίνηση χωρίς να σταματήσετε τραβώντας διαγώνια.

ΦΛΟΚΟΣ (IA, ZW,ZU)
Θερμοκρασία : 170-180°C
Πίεση : 5-6 Bar (μεσαία πίεση)
Χρόνος : 15 Δευτερόλεπτα
Όταν κρυώσει ξεκολλήστε το χαρτί αργά με μια κίνηση χωρίς να σταματήσετε τραβώντας διαγώνια.

ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ - SUBLIMATION (JA)
Θερμοκρασία : 200°C
Πίεση : 6–7 Bar (μεγάλη πίεση)
Χρόνος : 25-30 Δευτερόλεπτα
Ξεκολλήστε το χαρτί αμέσως μόλις βγει από την πρέσα με μια κίνηση χωρίς να σταματήσετε τραβώντας διαγώνια.
ΦΟΙΛ (KA)
Θερμοκρασία : 190°C
Πίεση : 6–7 Bar (μεγάλη πίεση)
Χρόνος : 20 Δευτερόλεπτα
Όταν κρυώσει ξεκολλήστε το χαρτί αργά με μια κίνηση χωρίς να σταματήσετε τραβώντας διαγώνια.

ΣΤΡΑΣΑΚΙΑ (QA, ZX, ZY, UA)
Ξεκολλήστε το λευκό πλαστικό και τοποθετήστε το διάφανο με τα στρασάκια έτσι ώστε να εφάπτονται στην όψη του υλικού σας. Γυρίστε το υλικό από την ανάποδη και πρεσάρετε με τα ακόλουθα στοιχεία:
Θερμοκρασία : 150-170°C
Πίεση : 6–7 Bar (μεγάλη πίεση)
Χρόνος : 15 sec.
Ξεκολλήστε το διάφανο πλαστικό όταν ακόμα είναι ζεστό αργά με μια κίνηση χωρίς να σταματήσετε τραβώντας διαγώνια.

ΑΠΛΙΚΕ (SA)
Θερμοκρασία : 190°C
Πίεση : 6–7 Bar (μεγάλη πίεση)
Χρόνος : 15 Δευτερόλεπτα
Ξεκολλήστε το χαρτί αμέσως μόλις βγει από την πρέσα με μια κίνηση χωρίς να σταματήσετε τραβώντας διαγώνια.

PLOTTER CUT (ΤΑ, LA, ZL, ZP)
Θερμοκρασία : 180°C
Πίεση : 6–7 Bar (μεγάλη πίεση)
Χρόνος : 12–15 Δευτερόλεπτα
Ξεκολλήστε το χαρτί όταν ακόμα είναι χλιαρό αργά με μια κίνηση χωρίς να σταματήσετε τραβώντας διαγώνια